LZ Point Summary

Rank Points Event Name(s) Time
143.00Men 500 FreeDaniel Khmara ()4:42.75